Biznes – konstruowanie wydajnych systemów – lista kontrolna zadań